आईस्क्रीम

उन्हाळा हा खूप जीवघेणा असतो ना??? खूप घाम येतो, घामामुळे होणारी चीड चीड, खूप त्रासदायक असतो हा उन्हाळा.. नको नकोसा वाटतो हा उन्हाळा …… पण उन्हाळ्यात हवेहवेसे वाटते ते फक्त आईस्क्रीम. आहाहाहाहा ….!!! आईस्क्रीम चे नाव काढले कि कोणाच्या तोंडाला पाणी नाही सुटले तरच नवल. मला तर आईस्क्रीम नका खाऊ सांगणाऱ्या माणसांचा खूप खूप अगदी प्रचंड राग येतो , पण काही बोलू पण शकत नाही. तुम्हाला नसेल आवडत किवा नसेल खायचे तर शांत बसा ना ? मला का नको बोलता आईस्क्रीम खायला? यात किती मज्जा , किती आनंद असतो कसे सांगणार यांना ? त्यांचा पण मनात लाडू फुटत असतील पण डॉक्टर नको बोलतात आईस्क्रीम खायला त्यांना म्हणून आमच्यावर बंधने.
खरतर  आईस्क्रीम ला वेळेचे, काळाचे कशाचेच बंधन नसते . अगदी २ -३  वर्षांचा  मुलापासून ते अगदी आमची ८५ वर्षांची आजी पण आईस्क्रीम आवडीने खाते . आमचा इथे एक कुल्फी वाला येतो , पप्पा बोलतात , कि ते लहान होते तेव्हा पासून त्यांनी कुल्फी विकायला सुरुवात केली आहे पण आज पर्यंत त्याच्या कुल्फी च्या चवीत काडीमात्र फरक नाही जाणवत ….. एकदा खाल्ले  कि रोज खाविशीच वाटते ती कुल्फी आणि याचा योग यायचा तो उन्हाळ्यात . आम्ही आधी आईस्क्रीम , कुल्फी खाण्यासाठी उन्हाळ्याची वाट बघायचो ,त्यात पण घरात बंधन कि जास्त खाऊ नये , चांगले नसते , सर्दी होते म्हणून कधी कधी लपून छपून पण खायचो  आज काल तर कुल्फी, आईस्क्रीम हे अगदी रोज खाऊ शकतो (लपूनच). त्यासाठी उन्हाळ्याची वाट बघायची गरज नाही .
शाळेतून येताना गोळा खायला पण खूप मज्जा यायची  (तो पण लपूनच)… पण शेवटी वेगवेगळ्या रंगानी जीभ आणि दात लपवताना नेहेमी पकडली जायची मी आणि मग ओरडा खायची . पण लपून गोळा खाण्यात आणि पकडले गेलो कि ओरडा खाण्यात पण वेगळाच आनंद असतो  आता  तर  किती  वेगवेगळे  आणि  छान  छान  प्रकारची  आणि  चवीची आईस्क्रीम आले  आहेत.  आजकाल गोळा जास्त बघायला मिळत नाही, पण खूप आठवण येते त्या गोळ्याची. आईस्क्रीम मी अगदी ना चुकता रोज पण खाऊ शकते, मला प्रचंड आवडते  हे कोणी वेगळे सांगायची गरज नाही हे माहित आहे पण मनातले सांगितले. मी तर अगदी ३६५ दिवस आईस्क्रीम आवडीने खाऊ शकते. आय लव इट सो मच.

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s